GENERI BIOTECH s.r.o. je česká biotechnologická společnost, která se zaměřuje na molekulárně genetickou diagnostiku v medicíně, na vývoj a výrobu biotechnologických komponentů pro molekulární biologii a na výzkum v oblasti speciální detekce DNA.

GENERI BIOTECH provádí určování otcovství pomocí DNA testů od svého založení v roce 1995, tato činnost vyplývá z jejího diagnostického zaměření, technologických možností a z dlouholetých zkušeností v oblasti DNA diagnostiky v medicíně.

Určení otcovství pomocí DNA testů je dnes nejpřesnější způsob, jak vyvrátit
nebo potvrdit otcovství muže k dítěti. Tzv. “krevní testy” jsou dnes pro svou
malou spolehlivost a malou vypovídací hodnotu zcela zastaralé.

Anonymní způsob určení otcovství je určen především pro ty klienty, kteří si
chtějí z jakýchkoliv důvodů
ověřit, kdo je biologickým otcem dítěte. Výsledky
z anonymního testování nelze použít u soudu, avšak klient zná dopředu
výsledky testů a podle nich může dále řídit svůj postup.

Znalecký posudek k určení otcovství může být zadán nejen soudem, ale i soukromou osobou. V tom případě může být soudněznalecký posudek
použit u soudu jako tzv. listinný důkaz.

Problematika vypracovávání paternitních znaleckých posudků.
Neveřejné stránky - určeno jen pro právnickou veřejnost.
Vstup jen po zadání hesla.


Odběrová souprava k anonymnímu určení otcovství
P - TEST je nyní k dostání ve všech lékárnách